Gudbrandsdølene fant ikke opp gulvstøpingen, men vi var blant de første og ble de fremste. Vi er født med arbeidslyst og har kultur for kvalitet. En forutsetning for å støpe de beste gulvene.

Vi i Tiller-Vimek fører denne stolte tradisjonen videre. I tillegg til godt håndverk har 40 års erfaring gitt oss en unik kompetanse innen produktutvikling og prosjektering. Dette deler vi daglig med våre kunder. 

Hvilket gulv passer for deg?