Gudbrandsdølene fant ikke opp gulvstøpingen, men vi var blant de første og ble de fremste. Vi er født med arbeidslyst og har kultur for kvalitet. En forutsetning for å støpe de beste gulvene.

Vi i Tiller-Vimek fører denne stolte tradisjonen videre. I tillegg til godt håndverk har 40 års erfaring gitt oss en unik kompetanse innen produktutvikling og prosjektering. Dette deler vi daglig med våre kunder.  Følg oss på Facebook, klikk på symbol under.