Felleskjøpet, Gardemoen

Leveransen består av:

25.000 m2, Industrigulv, fundament og ringmur

Tiller Vimek AS

Postboks 1
2647 Sør Fron

Tlf: +47 61 29 73 50
post@tiller-vimek.no