Lerøy, Hitra

Leveransen består av:

12.000 m2, gulv

Tiller Vimek AS

Postboks 1
2647 Sør Fron

Tlf: +47 61 29 73 50
post@tiller-vimek.no