Torun Bondestad

HR og lønns ansvarlig

Mobil: 46924438
E-post: torun@tiller-vimek.no

Tiller Vimek AS

Postboks 1
2647 Sør Fron

Tlf: +47 61 29 73 50
post@tiller-vimek.no