Volvo Gardermoen

Leveransen består av:

Komplett industri/ verkstedgulv med følgende tillegg:

90 stk fundamenter for stålbygg

66 meter ringmur

300 meter plastbygde renner

Tiller Vimek AS

Postboks 1
2647 Sør Fron

Tlf: +47 61 29 73 50
post@tiller-vimek.no